Medlemsförmåner

Vill du veta mer om föreställningarna? Bli medlem så får du kontinuerligt information om vår verksamhet. Du får scenpasrabatt, 50 kr/biljett.

Du blir inbjuden till våra medlemsarrangemang och du får Scenpass Sverige som ger dig förmåner och rabatter på evenemangsbiljetter över hela landet.

Vi är en ideell riksteaterförening som verkar för att du skall få tillgång till scenkonst av hög kvalité. Som medlem blir du givetvis inbjuden till vårt årsmöte där du kan vara med och påverka vår verksamhet.

Gå in på  http://www.riksteatern.se/medlem registrera dig som medlem med uppgift om namn, telefonnummer, adress och epost.

Biljetter kan du köpa i Folkets Hus reception, Kungsgatan 15, Vänersborg, eller via telefon 0521 – 57 57 57.

Frågor: Ulf Holmgren 0703-270720